E1 2021-wiosna

10.04.2021 przez tur1921
3 - 7
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania II - Orzeł

10 - 4
E1 2020/2021-wiosna

Tur 1921 - Wicher

7 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania - Piast G

7 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania - Orzeł

14 - 2
E1 2020/2021-wiosna

Tur 1921 - Kasztelania II

2 - 8
E1 2020/2021-wiosna

Wicher - Piast G

6 - 6
E1 2020/2021-wiosna

Wicher - Kasztelania II

7 - 4
E1 2020/2021-wiosna

Piast G - Orzeł

10 - 2
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania - Tur 1921

6 - 2
E1 2020/2021-wiosna

Orzeł - Wicher

0 - 15
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania II - Kasztelania

2 - 5
E1 2020/2021-wiosna

Tur 1921 - Piast G

0 - 5
E1 2020/2021-wiosna

Orzeł - Kasztelania

4 - 14
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania II - Tur 1921

4 - 2
E1 2020/2021-wiosna

Piast G - Wicher

1 - 12
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania II - Piast G

9 - 0
E1 2020/2021-wiosna

Tur 1921 - Orzeł

12 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania - Wicher

1 - 12
E1 2020/2021-wiosna

Wicher - Kasztelania

2 - 3
E1 2020/2021-wiosna

Orzeł - Tur 1921

14 - 0
E1 2020/2021-wiosna

Piast G - Kasztelania II

8 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Orzeł - Kasztelania II

2 - 10
E1 2020/2021-wiosna

Wicher - Tur 1921

0 - 6
E1 2020/2021-wiosna

Piast G - Kasztelania

5 - 8
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania II - Wicher

1 - 2
E1 2020/2021-wiosna

Orzeł - Piast G

6 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Tur 1921 - Kasztelania

2 - 5
E1 2020/2021-wiosna

Wicher - Orzeł

15 - 1
E1 2020/2021-wiosna

Kasztelania - Kasztelania II

1 - 8
E1 2020/2021-wiosna

Piast G - Tur 1921