TKS Tur Turek- początki klubu

TKS Tur Turek- początki klubu

03.12.2021 przez tur1921

W lipcu 1921 roku dwaj uczniowie miejscowego gimnazjum: Saturnin Kinkel i  Czesław Zieliński oraz rzemieślnik Roman Cyrulewski zakładają drużynę piłki nożnej Tur Turek.

6 sierpnia 1921drużyna Tura rozegrała swój pierwszy mecz z drużyną z Koła.

Pierwszy skład Tura Turek:

Saturnin Kinkel (kapitan), Czesław Zieliński, Roman Cyrulewski, Tadeusz Kruszyński, Stanisław Mizgis, Józef Basiński, Roman Kaczorowski, Marian Mruk, Maksymilian Kaczorowski, Marian Rutkowski i Antoni Moszczyński.

Drużyna nie posiadała własnego boiska oraz środków finansowych, dopiero 9.08.1924 roku na posiedzeniu Klubu Tur wybrano pierwszego Prezesa Leona Kruszyńskiego. Rejestracja Klubu następuje 23.07.1926 roku pod nazwą TKS Tur Turek.

Pierwszy Zarząd TKS Tur Turek:

Prezes Klubu: Leon Kruszyński

Wiceprezes: Stefan Izert

Sekretarz: Miron Cielecki

Skarbnik: Ignacy Grzeszkiewicz

Gospodarz: Oleksiewicz

Członkowie Zarządu: Mieczysław Kaczorowski, Roman Cyrulewski

 

Opisy na podstawie książki Janusza Drzewieckiego „Klub Sportowy Tur Turek”- biblioteka Turcoviana.