Regulamin rozgrywek WZPN- awanse i spadki

Regulamin rozgrywek WZPN- awanse i spadki

21.10.2020 przez tur1921

LIGI WOJEWÓDZKIE – AWANSE 


WLKP LJ A1-A2

W rundzie jesiennej drużyny podzielone są na 2 grupy maksymalnie po 14 zespołów. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają między sobą po jednym meczu, na podstawie wylosowanego terminarza. Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsca rozegrają dwumecze barażowe o awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów A1 w rundzie wiosennej. Pierwsza drużyna grupy pierwszej zagra dwumecz z drugą drużyną grupy drugiej. Pierwsza drużyna grupy drugiej zagra dwumecz z drugą drużyną grupy pierwszej. Gospodarzami pierwszych meczy są drużyny zajmujące pierwsze miejsca. Awans uzyskują dwie drużyny. W rundzie wiosennej drużyny, które pozostały w lidze rozgrywają mecze rewanżowe. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca grają dwumecz o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. Gospodarz pierwszego meczu będzie wylosowany. 


WLKP LJ B1

W rundzie jesiennej drużyny podzielone są na 2 grupy maksymalnie po 14 zespołów. W rundzie jesiennej, drużyny rozgrywają między sobą po jednym meczu, na podstawie wylosowanego terminarza. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca rozegrają dwumecz barażowy o awans do baraży o udział w CLJ U17. Gospodarz pierwszego meczu zostanie wylosowany. W rundzie wiosennej, drużyny rozgrywają mecze rewanżowe. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca grają mecz o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. W przypadku spadku zespołu z CLJ U-17 przed rundą wiosenną, dopuszcza się możliwość zmiany składu grup przy równoczesnym anulowaniu wyników rundy jesiennej.  Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Juniorów A1-A2. 


WLKP LJ B2

Drużyny podzielone są na dwie grupy, w sezonie rozgrywają mecz i rewanż. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca rozegrają dwumecz barażowy o awans do baraży o udział w CLJ U-17. Gospodarz pierwszego meczu zostanie wylosowany. Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Juniorów B1.           
Wersja 02.10.2020 r.


 WLKP LT C1

W rundzie jesiennej drużyny podzielone są na 2 grupy maksymalnie po 14 zespołów. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają między sobą po jednym meczu, na podstawie wylosowanego terminarza. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca rozegrają dwumecz barażowy o awans do baraży o udział w CLJ U15. Gospodarz pierwszego meczu zostanie wylosowany. W rundzie wiosennej, drużyny rozgrywają mecze rewanżowe. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca grają mecz o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. W przypadku spadku zespołu z CLJ U-15 przed rundą wiosenną, dopuszcza się możliwość zmiany składu grup przy równoczesnym anulowaniu wyników rundy jesiennej. Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Juniorów B2. 


WLKP LT C2

Drużyny podzielone są na dwie grupy, w sezonie rozgrywają mecz i rewanż. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca rozegrają dwumecz barażowy o awans do baraży o udział w CLJ U-15. Gospodarz pierwszego meczu zostanie wylosowany. Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Trampkarzy C1.


WLKP LM D1

Drużyny podzielone są na 2 grupy po 8 zespołów. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. W rundzie wiosennej zespoły rozgrywają mecz i rewanż. Wyniki rundy jesiennej i wiosennej są sumowane. Mistrzowie grup po sezonie rozgrywają mecz o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Trampkarzy C2. 


WLKP LM D2

Drużyny podzielone są na 2 grupy po 8 zespołów. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. W rundzie wiosennej zespoły rozgrywają mecz i rewanż. Wyniki rundy jesiennej i wiosennej są sumowane. Mistrzowie grup po sezonie rozgrywają mecz o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. Najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Młodzików D1.  


LIGI WOJEWÓDZKIE – SPADKI 

WLKP LJ A1-A2

Spadek do I Ligi Okręgowej A1 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych B1 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć o Liczba drużyn spadających z Centralnej Ligi Juniorów U18. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Juniorów A1-A2.  
Wersja 02.10.2020 r. 
 


WLKP LJ B1

Spadek do I Ligi Okręgowej A1-A2 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych B2 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć o liczbę drużyn spadających z Centralnej Ligi Juniorów. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Juniorów A1A2. 


WLKP LJ B2

Spadek do I Ligi Okręgowej B1 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych C1 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Juniorów B1.


 WLKP LT C1

Spadek do I Ligi Okręgowej B2 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych C2 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć o liczbę drużyn spadających z Centralnej Ligi Juniorów. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Juniorów B2. 


WLKP LT C2

Spadek do I Ligi Okręgowej C1 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych D1 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Trampkarzy C1.  


WLKP LM D1

Spadek do I Ligi Okręgowej C2 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych D2 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Trampkarzy C2. 


WLKP LM D2

Spadek do I Ligi Okręgowej D1 uzyskuje tyle drużyn, aby po awansach z I Lig Okręgowych E1 było 16 zespołów. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Zespoły, które się utrzymają tworzą Wielkopolską Ligę Młodzików D1.                
Wersja 02.10.2020 r. 
 


LIGI OKRĘGOWE 

JUNIORZY A1-A2

Rozgrywki prowadzone są w grupach maksymalnie po 8 zespołów z podziałem na strefy. Liczba grup zostanie dostosowana do ilości zgłoszonych zespołów. 


JUNIORZY B1

Rozgrywki prowadzone są w grupach maksymalnie po 8 zespołów z podziałem na strefy. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. W rundzie wiosennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Wyniki rundy jesiennej i wiosennej są sumowane. Mistrzowie grup po sezonie awansują do Wielkopolskiej Ligi juniorów A1-A2. Pozostałe drużyny utworzą ligi okręgowej A1-A2. 


JUNIORZY B2

Rozgrywki prowadzone są w I i II Lidze Okręgowej z podziałem na strefy. I Liga Okręgowa liczy maksymalnie 12 zespołów. Zespoły z miejsc 1-4 I Ligi Okręgowej awansują do Wielkopolskiej Ligi Juniorów B1. Drużyny z czterech ostatnich miejsc tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej B1.  Liczba drużyn spadających może się zwiększyć tak, aby w kolejnym sezonie, uwzględniając spadki z Ligi Wojewódzkiej oraz awanse z II Ligi Okręgowej, I Liga Okręgowa liczyła maksymalnie 12 zespołów. II Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 8 zespołów.  Drużyny zajmujące miejsca 1-2 w II Ligach Okręgowych awansują do I Ligi Okręgowej B1. 


TRAMPKARZE C1

Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi Okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 12 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowej prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy. Mistrzowie I Lig Okręgowych w każdej ze stref awansują do Wielkopolskiej Ligi Juniorów B2. W przypadku większej liczby grup I Ligi Okręgowej w poszczególnych strefach dopuszcza się rozegranie baraży w celu wyłonienia mistrza. Drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w I Ligach Okręgowych spadają do II Ligi Okręgowej B2. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć tak, aby w kolejnym sezonie, uwzględniając spadki z Ligi Wojewódzkiej oraz awanse z II Ligi Okręgowej, I Liga Okręgowa liczyła maksymalnie 12 zespołów. II Ligi Okręgowej prowadzone są w grupach maksymalnie 8 zespołowych. Mistrzowie grup II Ligi awansują do I Ligi Okręgowej B2. 


TRAMPKARZE C2

Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 12 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowych prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy.
Wersja 02.10.2020 r. 
 


Mistrzowie I Lig Okręgowych w każdej ze stref awansują do Wielkopolskiej Trampkarzy C1. W przypadku większej liczby grup I Ligi Okręgowej w poszczególnych strefach dopuszcza się rozegranie baraży w celu wyłonienia mistrza. Drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w grupach I Ligi Okręgowej spadają do II Ligi Okręgowej Trampkarza C1. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć tak, aby w kolejnym sezonie, uwzględniając spadki z Ligi Wojewódzkiej oraz awanse z II Ligi Okręgowej, I Liga Okręgowa liczyła maksymalnie 12 zespołów. II Ligi Okręgowe są prowadzone w grupach maksymalnie 8 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny grają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej, w każdej ze stref drużyny zajmujące pierwsze miejsca w grupach utworzą grupy mistrzowskie liczące maksymalnie 6 zespołów. W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: Liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsce nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). 


MŁODZIK D1  Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi Okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 12 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowych prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy. Mistrzowie I Lig Okręgowych w każdej ze stref awansują do Wielkopolskiej Ligi Trampkarzy C2. Drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w grupach I Ligi Okręgowej spadają do II Ligi Okręgowej Trampkarza C2. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć tak, aby w kolejnym sezonie, uwzględniając spadki z Ligi Wojewódzkiej oraz awanse z II Ligi Okręgowej, I Liga Okręgowa liczyła maksymalnie 12 zespołów. II Ligi Okręgowe są prowadzone w grupach maksymalnie 10 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny II Ligi Okręgowej w każdej ze stref awansują do I Ligi Okręgowej C2. W przypadku stref, gdzie II Liga Okręgowa liczyły więcej niż 1 grupę, w rundzie wiosennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe (po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup II Ligi Okręgowej). Drużyny w grupach mistrzowskich rozegrają mecz i rewanż. W strefach, gdzie prowadzone są III Ligi Okręgowej, drużyny zajmujące ostatnie miejsca w grupach II Ligi Okręgowej spadają do III Ligi Okręgowej C2. III Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach maksymalnie 6 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej mistrzowie grup utworzą grupę mistrzowską liczącą maksymalnie 6 zespołów. Drużyny w rundzie wiosennej rozegrają mecz i rewanż.
Wersja 02.10.2020 r. 
 


Drużyny z miejsc 1-3  grupy mistrzowskiej uzyskają awans do II Ligi Okręgowej C2. 
MŁODZIK D2 Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi Okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 12 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowych prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy. Mistrzowie I Ligi Okręgowych w każdej ze stref awansują do Wielkopolskiej Ligi Młodzików D1. W przypadku większej liczby grup I Ligi Okręgowej w poszczególnych strefach dopuszcza się rozegranie baraży (dwie grupy) oraz utworzenie grupy mistrzowskiej po rundzie jesiennej (trzy grupy) w celu wyłonienia mistrza. Grupa mistrzowska będzie liczyć maksymalnie 6 zespołów (po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup I Ligi Okręgowej). Drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w grupach I Ligi Okręgowej spadają do II Ligi Okręgowej Młodzika D1. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć tak, aby w kolejnym sezonie, uwzględniając spadki z Ligi Wojewódzkiej oraz awanse z II Ligi Okręgowej, I Liga Okręgowa liczyła maksymalnie 12 zespołów. II Ligi Okręgowe są prowadzone w grupach maksymalnie 8 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny II Ligi Okręgowej w każdej ze stref awansują do I Ligi Okręgowej C2. W przypadku stref, gdzie II Liga Okręgowa liczyły więcej niż 1 grupę, w rundzie wiosennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe. W strefach, gdzie prowadzone są III Ligi Okręgowej, drużyny zajmujące ostatnie miejsca w grupach II Ligi Okręgowej spadają do III Ligi Okręgowej D1. III Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach maksymalnie 6 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej utworzona zostanie grupa mistrzowską liczącą maksymalnie 6 zespołów.  W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsce nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). 
ORLIK E1 Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi Okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 12 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowych prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy. Po sezonie mistrzowie każdej z grup będą rywalizować w turnieju finałowym o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN. Po sezonie najlepsze drużyny utworzą Ligę Wojewódzką Młodzika D2 (po 3
Wersja 02.10.2020 r. 
 


zespoły ze stref kaliskiej, konińskiej, pilskiej oraz leszczyńskiej oraz 4 ze strefy poznańskiej). W strefach, gdzie rozgrywki I Ligi Okręgowej prowadzone są w dwóch grupach w systemie czterorundowym, po rundzie jesiennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe. W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczbę drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsca nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). W każdej ze stref spadek z I Ligi Okręgowej do II Ligi Okręgowej D2 uzyskują dwa zespoły. II Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach maksymalnie 7 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny II Ligi Okręgowej w każdej ze stref awansują do I Ligi Okręgowej D2. W przypadku stref, gdzie II Liga Okręgowa liczyły więcej niż 1 grupę, w rundzie wiosennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 7 zespołowe. Grupy mistrzowskie 6 zespołowe zostaną utworzone w strefach, gdzie II Liga Okręgowa podzielona jest na nie więcej niż 6 grup. W tym przypadku grupy mistrzowskie utworzą najlepsze drużyny z  grup II Ligi Okręgowej w poszczególnych strefach. W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsca nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). Grupy mistrzowskie maksymalnie 7 zespołowe zostaną utworzone w strefach, gdzie II Liga Okręgowa prowadzona jest w 7 grupach, grupę mistrzowską utworzą mistrzowie grup po rundzie jesiennej. W strefach, gdzie prowadzone są III Ligi Okręgowej, drużyny zajmujące ostatnie miejsca w grupach II Ligi Okręgowej spadają do III Ligi Okręgowej D2. III Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach maksymalnie 6 zespołowych. W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej utworzona zostaną dwie grupy mistrzowskie liczące maksymalnie po 6 zespołów. Grupy mistrzowskie zostaną utworzone przez mistrzów grup III Lig Okręgowych po rundzie jesiennej. W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie
Wersja 02.10.2020 r.
 9
miejsca nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). 


ORLIK E2 Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Ligach Okręgowych z podziałem na strefy. I Ligi Okręgowe podzielone są na grupy maksymalnie po 9 drużyn. Rozgrywki I Lig Okręgowych  prowadzone są dwurundowo. W przypadku mniejszej ilości zespołów w grupie dopuszcza się system czterorundowy. Po rundzie jesiennej grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe zostaną utworzone w strefach, gdzie I Liga Okręgowa prowadzona jest we trzech i więcej grupach. Grupy mistrzowskie zostaną utworzone przez mistrzów grup I Ligi Okręgowej po rundzie jesiennej. W przypadku mniejszej liczby drużyn awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsce nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań). Po sezonie rozegrany zostanie turniej o Puchar Prezesa Wielkopolskiego ZPN (awans do turnieju uzyska 6 zespołów: mistrzowie grup w strefie poznańskiej oraz kaliskiej oraz mistrzowskie Grup Mistrzowskich w pozostałych strefach). W strefach, gdzie prowadzone są II Ligi Okręgowe, spadek z I Ligi Okręgowej uzyskują po 2 ostatnie zespoły. II Ligi Okręgowej prowadzone są w grupach maksymalnie 6 zespołowych. W rundzie jesiennej zespoły rozgrywają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe. W przypadku mniejszej liczby grup awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsce nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę spotkań).  W strefach, gdzie prowadzone są III Ligi Okręgowe, spadek z II Ligi Okręgowej uzyskują zespoły z dwóch ostatnich miejsc . III Ligi Okręgowe prowadzone są w grupach maksymalnie 6 zespołowych. W rundzie jesiennej zespoły rozgrywają mecz i rewanż. Po rundzie jesiennej utworzone zostaną grupy mistrzowskie maksymalnie 6 zespołowe. W przypadku mniejszej liczby grup awans do grup mistrzowskich uzyskają zespoły z drugich i kolejnych miejsc. Pod uwagę brane będą kolejno: liczba zdobytych punktów w rundzie jesiennej / różnica bramek w rundzie jesiennej / liczba zdobytych bramek w rundzie jesiennej  / liczba straconych bramek w rundzie jesiennej. W przypadku stref, gdzie grupy mają różną liczba drużyn, wyniki z drużynami zajmującymi ostatnie miejsce nie są brane pod uwagę (tak, aby wyrównać liczbę
Wersja 02.10.2020 r.
 10
spotkań). Awans do II Ligi Okręgowej uzyskują dwa najlepsze zespoły z grupy Mistrzowskiej III Ligi Okręgowej.