Uchwała walnego zebrania MGKS Tur 1921 Turek

Uchwała walnego zebrania MGKS Tur 1921 Turek

30.06.2020 przez tur1921

Dzisiaj podczas walnego zebrania sprawozdawczego MGKS TUR 1921 została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia wysokości składki członkowskiej do kwoty 80 zł miesięcznie. Powyższa decyzja podyktowana jest trudną sytuacja Klubu. Wyższa składka wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.

 Od lipca składki członkowskie opłacamy przez aplikację sportbm.com

 Prosimy o przesłanie adresów e-mail trenerom grup, a potem o dokończenie rejestracji.