Środki treningowe na czas epidemii

Środki treningowe na czas epidemii

10.05.2020 przez tur1921

Środki treningowe na czas epidemii

Wielkopolski ZPN zaprasza wszystkich trenerów do zapoznania się z przykładowymi środkami treningowymi do stosowania w czasie zajęć w trakcie obostrzeń związanych ze stanem epidemii.

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego opracował zestaw ponad 100 ćwiczeń możliwych do realizacji w zależności od kategorii wiekowej, z uwzględnieniem również treningu bramkarskiego.

Oprócz modelowych ćwiczeń katalog środków zawiera również zalecenia organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego treningu. Przypominamy, że jednym z zaleceń jest zebranie od uczestników zajęć oświadczenia potwierdzającego dobrowolny udział w treningu. Jest ono dostępne tutaj (klik!).

W opracowaniu ćwiczeń udział brało blisko 20 trenerów z Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego, Mobilnej Akademii Młodych Orłów i pracujących z kadrami Wielkopolski.

Przygotowanie organizacyjne do zajęć
1. Informacja dotycząca argumentacji klubów w celu przekonania opiekunów do udziału ich podopiecznych w zajęciach treningowych. 2. Propozycje rozwiązań organizacyjnych dotyczących przyjazdów na zajęcia treningowe; 3. Zalecenie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej względem zawodników i ich opiekunów. 4. Procedura organizacji zajęć w aspekcie zachowania standardów bezpieczeństwa; (wszystkie wytyczne dot. odległości między uczestnikami zajęć i dezynfekcji sprzętu, bezwzględnie muszą być zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Sportu); 5. Dziecko przebrane i przygotowane na trening przywozi opiekun (tylko zdrowe dziecko); 6. Dziecko trenuje w grupie, która jest stała pod względem osobowym i jest uwzględnione na liście obecności, którą powinien posiadać trener oraz osoba zarządzająca obiektem (lista powinna być archiwizowana).
Organizacja treningu –ogólne zalecenia
1. Podczas zajęć w obszarze treningowym nie może przebywać więcej osób niż liczba uwzględniona w rozporządzeniu.
2. Trener i zawodnik obowiązkowo wykonują dezynfekcje rąk oraz sprzętu treningowego.
3. Dziecko trafia na boisko i przystępuje do zajęć unikając kontaktu z innymi uczestnikami treningu.
4. Każdy z zawodników przywozi ze sobą wodę i zostawia ją w wyznaczonym i odseparowanym od innych uczestników miejscu. Podczas przerwy na „picie” zawodnicy nie zbliżają się do siebie. Wskazane jest, aby rzeczy uczestnika były podpisane.
5. Po treningu dziękujemy i pozdrawiamy się tylko słownie następnie trener/inna uprawniona osoba wypuszcza dzieci do opiekunów. Dba, aby po drodze do swoich opiekunów nie miały kontaktu z innymi osobami.
Organizacja treningu –przebiegu treningu
1. Trening, jeśli tylko jest to możliwe, powinien być kontynuacją założeń programu szkolenia. 2. Środki treningowe są zorganizowane w formach treningowych pozwalających zachować odpowiednie odległości. 3. Objętość treningu powinna być dostosowana do możliwości zawodników, ich rozwoju i dostępności bazy szkoleniowej. 4. Intensywność treningu jest dostosowana do możliwości zawodników i aktualnego poziomu ich wytrenowania. 5. Trener podczas „coachingu” uwzględnia zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy zawodnikami. 6. W czasie treningu zawodnik nie powinien zbliżać się do drugiego zawodnika, na polecenie trenera podczas zmian ćwiczenia i miejsca kolejnego ćwiczenia zawodnicy przechodzą z dala od siebie. 7. Niezbędnej pomocy uczestnikowi w razie konieczności udziela trener lub osoba uprawniona zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.

pełny tekst za WZPN:

https://wielkopolskizpn.pl/aktualno%C5%9Bci/%C5%9Brodki-treningowe-na-czas-epidemii/

treningi