Oświadczenie Zarządu MGKS Tur 1921 Turek

Oświadczenie Zarządu MGKS Tur 1921 Turek

02.03.2020 przez tur1921

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MGKS „TUR 1921” TUREK

W związku z ważnymi decyzjami podjętymi w ostatnich tygodniach, a wynikającymi z aktualnej sytuacji finansowej Klubu, które spowodowały wielki odzew ze strony kibiców, sympatyków Klubu jak również samych zawodników, Zarząd MGKS „TUR 1921” TUREK z przykrością oświadcza, że drużyna Seniorów została rozwiązana. Na zaistniałą sytuację miało przede wszystkim wpływ drastyczne zmniejszenie dotacji finansowej z budżetu Miasta.

Już latem 2018 roku Zarząd Klubu zorganizował spotkanie z Burmistrzem Miasta Turku, Starostą Tureckim i Wójtem Gminy Turek oraz radnymi, przedstawiając pogarszającą się sytuację finansową i sygnalizując, że sytuacja ta będzie się dalej pogarszać bez dodatkowego wsparcia. Ponadto w roku 2019 jak i na początku 2020 odbyło się kilka spotkań z Burmistrzem, Starostą oraz Wójtem dotyczących sytuacji TURA, które dawały nam nadzieje, że przy pomocy Władz znajdziemy rozwiązanie bieżących problemów finansowych, które pozwolą utrzymać Klub w dotychczasowym składzie.

Niestety, od tego czasu sytuacja nie uległa zmianie dlatego w październiku 2019 roku Zarząd TURA podał informację o stale pogarszającej się sytuacji finansowej Klubu, mając nadzieję na większe wsparcie, a tym samym ratowanie drużyny Seniorów. Tak się jednak nie stało. Sytuacja nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie, po przyznaniu dotacji na szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Urzędu Miasta w Turku w wysokości 35 000 zł na cały rok, Zarząd Klubu musiał podjąć drastyczne decyzje o definitywnym rozwiązaniu drużyny Seniorów.

Aby zrozumieć zaistniałą sytuację Klubu, należy przedstawić fakty z ostatnich lat: Miejsko- Gminny Klub Sportowy „Tur 1921” Turek działa od stycznia 2013 roku. Funkcjonowanie oraz bieżąca działalność Klubu opiera się w głównej mierze na dotacjach ze strony Gminy Miejskiej Turek, a także Gminy Wiejskiej Turek oraz Powiatu Tureckiego. Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze składek członkowskich, a także wsparcia lokalnych przedsiębiorców oraz przyjaciół Klubu. Niestety już poprzedni rok pokazał ciężką sytuacje na rynku gospodarczym, stąd coraz mniejsze były wpływy od przedsiębiorców, co jest oczywiście zrozumiałe. Dziękujemy za każdą pomoc przyjaciołom Klubu, którzy pomimo swojej trudnej sytuacji wspierali nas jak mogli.

W 2015 roku bazując na najstarszym roczniku juniora młodszego oraz ściągając do Klubu wychowanków grających w sąsiednich klubach, utworzono zespół seniorów Tura 1921. W tym czasie w Klubie trenowało już 6 grup młodzieżowych. Zespół seniorów został utworzony po rozmowach z Burmistrzem Miasta, otrzymując dodatkowe wsparcie na tę grupę. Po jednym sezonie w A klasie seniorzy wywalczyli awans do klasy okręgowej, jednakże drużyny młodzieżowe dotrzymywały kroku zajmując czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych. Kolejny sezon 2016/17 zakończył się dla seniorów awansem do IV ligi, a zespoły młodzieżowe nadal nie odpuszczały kroku osiągając świetne wyniki. 

Znając koszty utrzymania zespołu w IV lidze decyzje o przystąpieniu do rozgrywek konsultowano z samorządami, otrzymując dodatkowe wsparcie. Z każdym sezonem przybywały w Klubie kolejne grupy młodzieżowe, wprowadzono dodatkowe treningi bramkarskie, aby szkolić młodzież na odpowiednim poziomie.

W związku z przeprowadzoną przez WZPN reformą IV ligi, seniorzy Tura 1921 zajmując 8 miejsce w tabeli spadli do utworzonej ligi międzywojewódzkiej. W sezonie 2018/2019 dwa nasze zespoły tj, juniorzy młodsi i trampkarze starsi wywalczyli awans do lig wojewódzkich. Koszt utrzymania tych zespołów w porównaniu do rozgrywek w lidze okręgowej był znacznie większy: większe koszty transportu, sędziowskie, koszty na sprzęt itp. Jednakże również awans juniorów i trampkarzy do ligi wojewódzkiej były konsultowane z samorządem. Dodamy, że w tym sezonie nasz Klub reprezentowało łącznie 10 zespołów.  

Koszty utrzymania zespołu seniorów w IV lidze oraz dwóch zespołów w lidze wojewódzkiej jeszcze bardziej pogorszyły sytuację finansową Klubu. Ale czy można było rozczarować zawodników, kibiców i zrezygnować z wywalczonych awansów?

     W roku 2018 Tur 1921 otrzymał z Urzędu Miasta w Turku na szkolenie 128 tys. zł, z Urzędu Gminy w Turku 25 000 zł i z Powiatu Tureckiego 5500 zł, a roczny koszt utrzymania Klubu to kwota ponad 300 000 zł. Jednak, gdyby w roku 2019 dotacje na szkolenie zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, Klub z problemami mógłby funkcjonować w miarę normalnie. 

Dotacja na szkolenie w 2019 roku z Urzędu Miasta została zmniejszona o ponad 50% i wyniosła 56 000 zł., Gmina Turek utrzymała dotację w kwocie 25 000 zł, a Powiat przekazał kwotę 20 000 zł. Dodatkowo w związku z sytuacją finansową lokalnych przedsiębiorców zmniejszyło się także ich wsparcie na rzecz Klubu.

A więc łączne dotacje z samorządu na szkolenie w 2019 roku to 101 000 zł. Do tego dochodzą wpływy ze składek członkowskich oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców i przyjaciół Klubu.

Koszt utrzymania zespołu seniorów w lidze międzyokręgowej to około 4000 zł miesięcznie czyli rocznie 48 000 zł., koszt dwóch zespołów w lidze wojewódzkiej to około 6000 zł miesięcznie czyli za I półrocze 36000 zł. Przykładowy koszt tych samych dwóch zespołów w lidze okręgowej to około 3600 zł miesięcznie czyli za II półrocze 21600 zł. To są tylko koszty utrzymania seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy starszych w 2019 roku. Są przecież jeszcze młodsze grupy, których utrzymanie to trochę mniejsze kwoty, ale w skali roku to kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty badań lekarskich i zakup środków medycznych, opłaty za boisko oraz hale sportowe, koszty utrzymania budynku tj, energia elektryczna, ogrzewanie, ubezpieczenia zawodników, opłaty do WZPN, zakup sprzętu sportowego, opłaty księgowe, zakup napojów, transport itp. 

Przez cały 2019 rok Zarząd starał się poprawić sytuację finansową Klubu, odbyliśmy wiele spotkań z Burmistrzem, Wójtem i Starostą, a także lokalnymi przedsiębiorcami. Niestety ten rok Klub zakończył na sporym minusie. 

W 2020 roku Klub otrzymał z Urzędu Miasta dotację na szkolenie w kwocie 35 000 zł na wszystkie zespoły. 

Wiedząc jaka kwota jest przeznaczona na cały sport w mieście na rok 2020, Zarząd wziął pod uwagę na jaką kwotę może liczyć Klub w roku 2020. Dlatego w złożonej do Miasta ofercie zespół seniorów nie został ujęty, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że w takiej sytuacji ( nawet gdyby Klub otrzymał połowę z przeznaczonych na sport pieniędzy ) koniecznym będzie dokonanie radykalnych cięć kosztów. 

Aby zaoszczędzić na kosztach wynajmu hal zespoły juniorów młodszych oraz trampkarzy starszych i młodszych trenowały całą zimę na powietrzu (było to możliwe dzięki sprzyjającej pogodzie). Problemem były jednak boiska ze sztuczna nawierzchnią, na których nasze zespoły mogłyby trenować. Treningi na halach to ogromny koszt przy tylu grupach. Trening jednej grupy, 90 minut, to koszt 112 zł. Jedna starsza grupa odbywa 3 treningi tygodniowo, 12 miesięcznie czyli jest to koszt 1344 zł na miesiąc. Przy 7 grupach trenujących, bez seniorów, to spory wydatek.  

Na chwilę obecną, tak jak na wstępie podaliśmy, z przykrością oświadczamy, że decyzją Zarządu został rozwiązany zespół seniorów i wycofany z rozgrywek, jednakże w dalszym ciągu pozostają wszystkie grupy młodzieżowe. Zarząd stara się znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, koniecznym będzie podjęcie dalszych trudnych decyzji, ale ważnym jest aby nie odbyło się to kosztem naszych zespołów młodzieżowych, które bardzo dobrze sobie radzą w rozgrywkach. Dwa zespoły: juniorzy młodsi i trampkarze młodsi mają ogromną szansę na wywalczenie awansu do ligi wojewódzkiej, jednak czy Klub będzie stać na zgłoszenie ich do tych rozgrywek? Jeśli nie znajdzie się nowy sponsor i dotacje na sport nie wzrosną, Klub będzie zmuszony do redukcji kolejnych grup, co jest najgorszą perspektywą dla trenujących zawodników.

Aby chociaż w niewielkim stopniu poprawić sytuację finansową Klubu, rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na zrzutka.pl, gdzie każdy, komu bliski jego sercu jest Tur, może wpłacić dowolną kwotę. Ponadto w najbliższym czasie rozpoczniemy licytacje jubileuszowych, czerwono- białych koszulek zespołu seniorów. Będziemy także starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

Oświadczamy, że zrobimy wszystko, aby Tur 1921 był stawiany jako wzór dla innych klubów, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Niestety bez odpowiedniego wsparcia finansowego, będzie to niemożliwe.

                                                                             Zarząd MGKS „Tur 1921” Turek