Zasady awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych  F1, E2, D2, C2, C1, B1 WZPN

Zasady awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych F1, E2, D2, C2, C1, B1 WZPN

16.10.2019 przez tur1921

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEŻOWYCH NA SEZON 2019/2020
„AWANSE I SPADKI – DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE”

TURNIEJE FINAŁOWE MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
Po zakończonym sezonie 2019/2020 organizowane będą turnieje o Mistrzostwo Wielkopolski z udziałem zwycięzców grup w kategoriach: D2, E1, E2, F1, F2. Do turniejów finałowych o Mistrzostwo Wielkopolski w poszczególnych kategoriach wiekowych, nie mogą być zgłaszane drużyny, które nie brały udziału w rozgrywkach ligowych w danej kategorii wiekowej.

Żak F1

W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzone są w grupach utworzonych na podstawie klucza geograficznego. Grupy mogą liczyć maksymalnie 5 drużyn. W rundzie wiosennej I Ligi Okręgowe utworzą drużyny, które jesienią zajęły 1 miejsca w swoich grupach. Losowanie grup odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiego ZPN. II Ligi Okręgowe utworzą zespoły które jesienią zajęły 2. miejsca w swoich grupach. Losowanie grup odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiego ZPN. III Ligi okręgowe zostaną utworzone z pozostałych drużyn. Mistrz I Ligi Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski Żaka F1. W kolejnym sezonie, 12 najlepszych drużyn z I Lig Okręgowych utworzy I Ligę Okręgową Orlika E2. Kolejne drużyny utworzą II Ligę Okręgową Orlika E2. Pozostałe drużyny utworzą III Ligę Okręgową Orlika E2.

Orlik E2

Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Lidze Okręgowej z podziałem na strefy. I Liga liczy maksymalnie 12 drużyny, II Liga liczy maksymalnie 12 drużyn. Mistrz I Ligi Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski Orlika E2. Drużyny z trzech ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej E1. Drużyny II Ligi Okręgowej, które w sezonie zajmą w swoich grupach miejsca 1. i 2., awansują do I Ligi Okręgowej E1. Drużyny z ostatnich miejsc
w tabelach po sezonie spadają do III Ligi Okręgowej E1. Po rundzie jesiennej z zespołów, które zajęły pierwsze miejsca w III Lidze Okręgowej, utworzone zostaną dwie III Ligi Okręgowe „M” po 6 zespołów w grupie (brakujące miejsca uzupełnią zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem). Po trzy zespoły z grup „M” uzyskują awans do II Ligi Okręgowej E1.

Młodzik D2

Rozgrywki prowadzone są w I, II i III Lidze Okręgowej z podziałem na strefy. I Liga liczy maksymalnie 12 drużyn, II Liga liczy maksymalnie 8 drużyn. Mistrz I Ligi Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski Młodzika D2. Po zakończonym sezonie drużyny z najlepszym bilansem utworzą Wielkopolską Ligę Młodzików D1 (16 zespołów). Drużyny z ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej D1. Drużyny II Ligi Okręgowej, które po sezonie zajmą miejsca od 1. do 4. awansują do I Ligi Okręgowej D1. Drużyny z ostatnich miejsc w tabeli II Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do III Ligi Okręgowej D1. Po rundzie jesiennej z zespołów, które zajęły pierwsze miejsca w III Lidze Okręgowej utworzone zostaną dwie III Ligi Okręgowe „M” po 6 zespołów w grupie (brakujące miejsca uzupełnią zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem). Po trzy zespoły z grup „M” uzyskują awans do II Ligi Okręgowej D1.

Trampkarz C2

Rozgrywki w całym sezonie w I Lidze Okręgowej (maksymalnie 12 zespołów), prowadzone są dwurundowo z podziałem na strefy. Mistrz I Ligi Okręgowej awansuje do Wielkopolskiej Ligi Trampkarzy C1. Drużyny z dwóch ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej C1. W II Lidze Okręgowej (maksymalnie po 6 drużyn), rozgrywki prowadzone są czterorundowo. Po rundzie jesiennej utworzona zostanie grupa „M”, w której występować będą zwycięzcy grup (maksymalnie 6 zespołów). W przypadku większej liczby grup pod uwagę brane będą:
– liczba zdobytych punktów w całych rozgrywkach; – różnica bramek w całych rozgrywkach; – liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach; – liczba straconych bramek w całych rozgrywkach.
Drużyny zajmujące dwa pierwsze miejsca w grupie „M” II Ligi Okręgowej awansują do I Ligi Okręgowej B2.

Trampkarz C1

Rozgrywki w całym sezonie w I Lidze Okręgowej (maksymalnie 12 zespołów), prowadzone są dwurundowo z podziałem na strefy. Mistrz I Ligi Okręgowej awansuje do Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych B2. Drużyny z dwóch ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej B2. W II Lidze Okręgowej (maksymalnie po 6 drużyn), rozgrywki prowadzone są czterorundowo. Po rundzie jesiennej utworzona zostanie grupa „M”, w której występować będą zwycięzcy grup (maksymalnie 6 zespołów). W przypadku większej liczby grup pod uwagę brane będą:
– liczba zdobytych punktów w całych rozgrywkach; – różnica bramek w całych rozgrywkach; – liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach; – liczba straconych bramek w całych rozgrywkach.
Drużyny zajmujące dwa pierwsze miejsca w grupie „M” II Ligi Okręgowej awansują do I Ligi Okręgowej B2.

Junior B1

Rozgrywki w całym sezonie są prowadzone w I, II Lidze Okręgowej (liczących maksymalnie po 6 drużyn) z podziałem na strefy. Rozgrywki prowadzone czterorundowo. Po sezonie mistrz I Ligi Okręgowej uzyskuje awans do Wielkopolskiej Ligi Juniorów A2. Dwie ostatnie drużyny I Ligi Okręgowej spadają w kolejnym sezonie do II Ligi Okręgowej Juniorów A2. Dwie pierwsze drużyny II Ligi Okręgowej uzyskują awans do I Ligi Okręgowej Juniorów A2.