TURNIEJ „DZIKICH DRUŻYN” W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TURKU ROMUALDA ANTOSIKA

TURNIEJ „DZIKICH DRUŻYN” W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TURKU ROMUALDA ANTOSIKA

21.06.2019 przez tur1921

    REGULAMIN TURNIEJU „DZIKICH DRUŻYN” W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TURKU ROMUALDA ANTOSIKA

  1. Cel:

– popularyzacja piłki nożnej w środowisku lokalnym;

-propagowanie aktywnych, pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego;

– popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji;

  1. Organizator:

Miejsko- Gminny Klub Sportowy Tur 1921 Turek. Sponsor imprezy Samorząd Miasta Turku reprezentowany przez Romualda Antosika Burmistrza Miasta Turku.

Impreza odbywa się w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez   dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu”

  1. Termin i miejsce:

22.06.2019r. godz. 10.00-14.30- Boisko Orlik 2012 przy ulicy Broniewskiego w Turku

     4.Uczestnictwo:

Prawo startu mają zawodnicy zarówno niezrzeszeni jak i zrzeszeni w klubach sportowych(max 2 zawodników zrzeszonych), turniej dla młodzieży rocznika 2004-2006 zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości (legitymacja) umożliwiający weryfikację wieku uczestnika turnieju. Turniej przewidziany jest dla 10 drużyn, o zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Dla zawodników okolicznościowy poczęstunek i napoje. Uczestnicy turnieju zostaną ubezpieczeni. Organizator zapewnia opiekę medyczną i nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie turnieju.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą osobiście w biurze MGKS „Tur 1921” Turek przy ul. Sportowej 3 lub telefonicznie pod numerem 697 471 114. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan najpóźniej do dnia 20.06.2019r. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy oraz listę zawodników; – ostateczną listę zatwierdza Organizator;

6.System rozgrywek:

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn;

  1. Klasyfikacja:

O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:

  1. a) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
  2. b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
  3. c) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

  1. Nagrody:

Puchary dla trzech pierwszych drużyn.

  1. Przepisy:

Drużyna liczy max 10 zawodników , w meczu uczestniczy 6 graczy + bramkarz. Mecze trwają 10 minut, bez przerwy. Obowiązuje strój sportowy i obuwie (obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego). Turniej odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut karny wykonuje się z linii pola karnego. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii końcowej boiska).

Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska, ale nie dalej niż 0,5 m od niej. Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się ustawiona do wznowienia gry. Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny bezpośredni, zaś w sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny. Jedynie bramkarz w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem.

Ostateczny głos w sprawach spornych ma Organizator

MIASTO TUREK WSPIERA SPORT