19 czerwca o godzinie 18:30- WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

19 czerwca o godzinie 18:30- WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

17.06.2019 przez tur1921

ZARZĄD MGKS „TUR 1921” TUREK

INFORMUJE, ŻE W DNIU 19.06.2019

W DOMU STRAŻAKA W TURKU ul. 3-GO MAJA 8

ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW MGKS „TUR 1921” TUREK

ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA :

I TERMIN GODZ. 18:30

II TERMIN GODZINA 19:00

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Członków MKS „TUR 1921” Turek w dniu 19.06.2019

– I termin godz. 18:30; – II termin godz. 19:00

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu zebrania
 4. Powołanie protokolanta zebrania
 5. Wybór komisji:

– mandatowo – skrutacyjnej

– uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2018.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018.
 4. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniami
 5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności

         Walnego Zebrania Członków MGKS „TUR 1921” Turek

 1. 11. Podjęcie uchwał w sprawie

               – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu

            – przyjęcie sprawozdania za działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

            – udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu

 1. Wybory uzupełniające skład Zarządu Klubu
 2. Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej Klubu
 3. Dyskusja i wolne wnioski
 4. Przyjęcie uchwał i wniosków
 5. Zakończenie zebrania