1967-1989 MZKS Tur Turek

Powstanie Międzyzakładowego Klubu Sportowego Tur Turek otworzyło nowy etap w historii ruchu sportowego w mieście. Celem połączenia klubów w jeden, było osiągnięcie wyższego poziomu sportowego.

Pierwszym Prezesem MZKS Tur został Jan Grzelczyk a siedzibą klubu był budynek przy Sportowej 3.

Największego wsparcia udzielały Zakłady Przemysłu Jedwabniczego i KWB Adamów. Liczba członków wspierających Klub w 1969 r. wynosiła 4 867 osób.

W 1969 r. prezesem Klubu został Jan Brzechwa. Na zebraniu w 1970 r. wprowadzono odznakę  klubową i regulamin jej nadawania ( trzy stopnie brązowa, srebrna i złota).

22.04.1971 odbył się mecz zaprzyjaźnionych klubów :

MZKS Tur Turek- BSG Activist Lauchhammer (NRD) 0:0

15-09.1971 w ramach uroczystości  jubileuszowych 50- lecia Klubu rozegrano mecz:

Tur Turek- ŁKS Łódź 2:5 (bramki dla Tura zdobyli Kazimierz Drzewiecki i Jan Podębski). Mecz rozpoczął założyciel przedwojennego Klubu Saturnin Kinkel.

W 1974 r. ponownie Prezesem wybrano Jana Brzechwę a w 1978 r.  Prezesem został Kazimierz Wilkanowski.

W 1983 r. Prezesem został Marian Nowakowski.

W 1983 r. z inicjatywy Prezesa Mariana Nowakowskiego utworzono przy Klubie Zakład Konfekcji Sportowej, który zatrudniał ok. 130 osób a część zysku przekazywana była na Klub.

W 1988 r. wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes Klubu-Leszek Matczak, Wiceprezes ds. Organizacyjnych- Marian Kurzyński, Wiceprezes ds. współpracy z zakładami i szkołami- Tadeusz Kopczyński, Sekretarz- Czesław Buczyński.

To właśnie ten Zarząd musiał się zmierzyć z problemem przekształceń ustrojowych, własnościowych i gospodarczych , które dotknęły Polskę w  1989-90.

W 1989 r. zmieniona została nazwa Klubu na MKS Tur Turek